Stavění májky

Opět po roce se sejdeme v centru dědiny a společně nazdobíme májku. Několikametrový smrk budeme s vaší pomocí zvedat ručně.

Přihlížející se budou moci občerstvit a oslavit s námi příchod teplého období. :)