Historie sboru


Hasičský sbor v Pozlovicích byl založen 25. února 1906 na popud nadučitele Františka Hocha (první starosta sboru) a učitele Julia Palečka (první náčelník). Základním úkolem hasičů byla záchrana životů a majetku obyvatel obce.

První písemné zmínky o sboru jsou však až z doby po první světové válce. V roce 1919 byl Sbor hasičský v Pozlovicích obnoven díky přičinění Benedikta Matulíka a Antonína Merty. Tehdy se jednalo o skupinu 22 členů.   


DOCHOVANÉ FOTOGRAFIE: